Giành Chiến Thắng Giải Đấu Pragmatic Bk8: Zeus và Hades

Thời gian khuyến mãi đã hết. Xem thêm các Khuyến mãi bk8 khác tại đây

Giành Chiến Thắng Giải Đấu Pragmatic Bk8: Zeus và Hades

Thời gian sự kiện

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, 18:00:00 (GMT+8) đến ngày 26 tháng 6 năm 2023, 17:59:59 (GMT+8)

Chi tiết sự kiện

Sự kiện Số lượng giải thưởng Tổng giải thưởng hàng tuần Cược tối thiểu Thời gian (GM+8)
Thưởng tiền mặt 11,000 VND 1,175,000 VND 5 29/05/2023, 18:00:00 – 26/06/2023, 17:59:59
Giải đấu Tổng cược cao nhất 1,500 VND 352,500 Không yêu cầu cược tối thiểu
Giải đấu Chiến thắng một lần quay cao nhất 2,500 VND 352,500 VND 5

Trò chơi hợp lệ

Sự kiện Trò chơi hợp lệ
Thưởng tiền mặt Tất Cả
(Ngoại trừ Money Roll, Irish Charms, 888 Gold, Diamonds are Forever 3 lines, Table Games, Video Poker, Scratch cards, Great Reef, and Devil’s 13)
Giải đấu – Tổng cược cao nhất Tất cả
(Ngoại trừ Money Roll, Irish Charms, 888 Gold, Diamonds are Forever 3 lines, Table Games, Video Poker, and Scratch Cards)
Giải đấu – Chiến thắng một lần quay cao nhất

Cách thức tham gia

Sự kiện1: Thưởng tiền mặt

 • Các thành viên có thể giành được số tiền gấp 1.000 lần tiền cược của họ trong Hệ số nhân số tiền thưởng hàng ngày.
 • Hệ số giải thưởng sẽ được sử dụng để xác định số tiền thưởng cuối cùng (số tiền đặt cược x hệ số thắng). Cược lớn để có cơ hội trúng tới 117500 VND trong một lần quay!

Ví dụ:
Số Tiền Cược 11 VNĐ
Số nhân tiền thắng: 500X
GIẢI THƯỞNG: 5.500 VNĐ

 • Số tiền cược tối đa để tính thưởng là 11 VNĐ. Nếu tiền cược vượt quá 118 VNĐ thì phần giá trị vượt quá sẽ không được dùng để tính thưởng.

Ví dụ:
Tổng Tiền Cược: 200 VNĐ
Số Tiền Cược Hợp Lệ: 118 VNĐ
Số nhân tiền thắng: 1000X
GIẢI THƯỞNG: 118 X 1000 = 118.000 VNĐ

Sự kiện 2: Giải đấu tổng cược cao nhất

 • Người chiến thắng giải đấu dựa trên Tổng số tiền cược cao nhất.
 • Điểm số = Tổng cược quy đổi sang USD *100.

Sự kiện 3: Chiến thắng một lần quay cao nhất

 • Người chiến thắng Giải đấu dựa trên Số tiền thắng một lần quay cao nhất (được điều chỉnh theo giá trị đặt cược).
 • Điểm = (số tiền thắng (quy đổi bằng USD) trong giải đấu)/(số tiền đặt cược (quy đổi bằng USD) trong giải đấu) * 100.

Ví dụ:
Người chơi 1: đặt cược 1 đô la -> thắng 50 đô la (điểm = 50 đô la / 1 đô la * 100 = 5.000)
Người chơi 2: cược $1 -> thắng $5 (điểm = $5 / $1 * 100 = 500)

Điều kiện và điều khoản

 • Để đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này, các thành viên phải chọn VND làm loại tiền tệ ưa thích của họ.
 • Nếu có hai hoặc nhiều người chơi có số điểm giống nhau trong bảng xếp hạng giải đấu, thì người chơi ghi điểm đầu tiên sẽ có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng.
 • Bảng xếp hạng giải đấu được xây dựng trong các trò chơi đủ điều kiện và cập nhật theo thời gian thực.
 • Pragmatic Play có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Pragmatic Play có quyền loại một thành viên hoặc nhóm thành viên nếu bị phát hiện sử dụng các phương pháp không trung thực, gian lận hoặc đe dọa các thành viên/nhà điều hành khác hoặc bị phát hiện lợi dụng sơ hở của hệ thống để ảnh hưởng đến kết quả.
 • Pragmatic Play có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của hoạt động mà không cần thông báo trước.
 • Pragmatic Play là trọng tài duy nhất của Khuyến mãi và quyết định của nó là quyết định cuối cùng.
 • Tất cả các ưu đãi của khách hàng được giới hạn ở một người cho mỗi người. Có nghĩa là một cho mỗi gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ IP, địa chỉ email, số điện thoại, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và/hoặc tài khoản thanh toán điện tử hoặc máy tính dùng chung (ví dụ: trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc).
 • Bk8 có quyền thay đổi, hủy bỏ, chấm dứt hoặc đình chỉ việc đổi quà hoặc bất kỳ phần nào trong đó hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện hiện hành theo thời gian, có hoặc không có bất kỳ thông báo trước nào.
 • Thành viên khi tham gia hoạt động này phải chấp nhận và tuân thủ các quy tắc và điều khoản nêu trên cũng như tất cả các quy tắc và điều khoản có liên quan của website do BK8 thực hiện.
 • Áp dụng Điều khoản & Điều kiện chung của BK8.

Link mới nhất