3,000,000 VND thưởng thắng cược liên tiếp tại 188Bet

Thời gian khuyến mãi đã hết. Xem thêm các Khuyến mãi 188bet khác tại đây

Tham gia và nhận thưởng lên đến 3,000,000 VND ngay hôm nay với kết quả thắng cược Bacarrat, Blackjack hoặc Dragon Tiger liên tiếp tại Casino Trực Tuyến. Chỉ có tại 188bet!

3,000,000 vnd thưởng thắng cược liên tiếp tại 188bet

1. 3,000,000 VND Thưởng Thắng Cược Liên Tiếp Mỗi Ngày (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/04/2023 11:00 AM (GMT +7) đến ngày 01/05/2023 10:59 AM (GMT +7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm các ngày khuyến mãi, mỗi ngày riêng biệt bắt đầu từ 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 AM ngày tiếp theo (GMT+7) (“Ngày Khuyến Mãi”).

3. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”)

  • Tiến hành đăng ký 188bet bằng Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  • Đặt thành công ít nhất 1 cược đơn với số tiền từ 350,000 VND hoặc 18 USD tại bàn chơi Bacarrat, Blackjack hoặc Dragon Tiger trong một sảnh Casino Trực Tuyến bất kỳ (không bao gồm Dragon Tiger tại Sảnh Đại) (“Bàn Chơi Hợp Lệ”) trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
  • Chỉ cược có kết quả thắng (không bao gồm loại cược Lớn/Nhỏ tại Bacarrat) đặt tại Bàn Chơi Hợp Lệ trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược thua, cược hòa/hủy và cược đặt đồng thời hai (2) cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ,
  • Trường hợp cược có kết quả “Hòa”, hoặc “Hủy”, hoặc thành viên đặt cược cho loại cược Lớn/Nhỏ trong Baccarat, hoặc thành viên đặt cược 2 hoặc hơn 2 lựa chọn khác nhau trong một ván, hoặc ngừng đặt cược trong một ván, số cược thắng liên tiếp sẽ được tính lại từ đầu.
  • Đạt tối thiểu sáu (6) cược thắng liên tiếp tại cùng một Bàn Chơi Hợp Lệ trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi. Kết quả thắng liên liếp phải có mã cược liên tiếp, ví dụ: 230414-b01-03-05, 230414-b01-03-06, 230414-b01-03-07….)

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) tương ứng với số cược thắng liên tiếp như bảng bên dưới:

Tiền Cược Tối Thiểu Cho 1 Cược Số Cược Thắng Liên Tiếp Tiền Thưởng Điều Kiện Rút Tiền
350,000 VND hoặc 18 USD Sáu (6) 650,000 VND hoặc 28 USD 1 lần tại sản phẩm 188BET
Tám (8) 1,300,000 VND hoặc 56 USD
Từ 10 trở lên 3,000,000 VND hoặc 130 USD

5. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư của 188BET tại mục ‘Tin Nhắn’ góc trên bên phải màn hình 188BET sau khi đăng nhập trong thời gian Khuyến Mãi với nội dung sau:

  • Tiêu đề thư: LCSN-0913-VN
  • Nội dung thư: Mã thắng cược đầu tiên, Ngày Giờ cược và Tên sảnh Casino Trực Tuyến. Ví dụ: 230414-b01-03-05, 14/01/2023 02:30:42, Sảnh Đại.

6. Theo mục đích Khuyến Mãi, cược thắng liên tiếp sẽ không có giá trị nếu thành viên hợp lệ không gửi yêu cầu tham gia Khuyến Mãi trước ngày 04/05/2023 10:59 AM (GMT+7).

7. Mỗi thành viên hợp lệ chỉ được nhận tiền thưởng với một lần thắng cược liên tiếp trong một Ngày Khuyến Mãi. Trường hợp thành viên hợp lệ tham gia nhận tiền thưởng với nhiều hơn một lần thắng cược liên tiếp trong một Ngày Khuyến Mãi, tiền thưởng được sẽ được cập nhật dựa trên yêu cầu khuyến mãi của thư đầu tiên 188BET nhận được từ thành viên hợp lệ.

8. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi thành viên hợp lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi nhận được thư tham gia Khuyến Mãi hợp lệ như quy định tại điều 6. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian quy định khi được yêu cầu.

9. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền 188bet được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

10. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

11. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).

12. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ chỉ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.

13. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

14. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Link mới nhất