100% thưởng đăng ký mới tại 3D Casino Betway

Thời gian khuyến mãi còn 9 ngày 1 giờ 13 phút 52 giâyĐăng ký ngay

Cơ hội nhận ngay 4 TRIỆU ĐỒNG tại 3D CASINO chỉ dành cho thành viên mới!

100% thưởng đăng ký mới tại 3D Casino Betway

Thông tin

Thành Viên Hợp Lệ: Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký betway loại tiền tệ là VND.

Sản phẩm áp dụng: 3D CASINO

Cách Thức Tham Gia

1.Chỉ áp dụng cho thành viên mới đăng ký và chuyển quỹ lần đầu vào tài khoản 3D Casino.

2.Thành viên cần tiến hành lựa chọn Khuyến mãi theo danh sách gợi ý khi chuyển quỹ lần đầu vào tài khoản 3D Casino.

3. Thành viên cần nạp tiền betway/ Chuyển quỹ tối thiểu 100 ngàn.

Chi tiết tiền thưởng:

THƯỞNG  SỐ VÒNG CƯỢC  THƯỞNG TỐI ĐA
100%  30  VÒNG 4 TRIỆU

Ví dụ:
Số tiền gửi= 300 ngàn (chuyển khoản vào tài khoản 3D Casino)
Tiền thưởng= 300 ngàn x 100% = 300 ngàn
Doanh thu cược yêu cầu= (300 ngàn + 300 ngàn) x 30 vòng = 18 triệu.

** Sau khi đăng kí thành công, tiền thưởng sẽ được tạm khóa cho đến khi yêu cầu tiền thưởng hoàn thành.
**Trong thời gian chưa hoàn thành doanh thu cược, chỉ có thể sử dụng tiền gửi để đặt cược và tiền thưởng sẽ không được sử dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Khác

1. Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 500 thành viên mỗi tháng, thành viên nào đến trước sẽ được ưu tiên nhận tiền thưởng trước.

2. Thành viên cần phải hoàn thành doanh thu cược trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký chương trình khuyến mãi này nếu không tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

3. Doanh thu cược sẽ không bao gồm doanh thu từ trò chơi 3D Joker và 3D King Poker.

4. Mỗi thành viên chỉ được tham gia khuyến mãi này 1 lần duy nhất với 1 tên đăng nhập duy nhất.

5. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 1 tài khoản Thành viên, nếu phát hiện thành viên có nhiều tài khoản được xem như là không hợp lệ nhận thưởng.

6. Betway có quyền sửa đổi, thay đổi, hủy bỏ, kết thúc, tạm dừng hiệu lực khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước..

7. Thành viên tham gia khuyến mãi phải chấp nhận, tuân theo những điều kiện, điều khoản cũng như các quy định và các quy tắc có liên khác mà Betway đưa ra.

Link mới nhất